Integritetspolicy

Integritetspolicy- GDPR

Vi är Importören och är ett varumärke inom Highlands International AB med organisationsnummer: 556473-6618

Vår webbplatsadress är: importören.com

Denna policy beskriver hur företaget Highlands International samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Policyn gäller vid köp av varor och tjänster direkt i vår fysiska butik Kabelgatan 19d i Norrköping eller via vårt kontor på samma adress eller från vår webbshop importören.com

Policyn visar att företaget Importören/ Highlands International AB (som hädanefter kan benämnas ”vi”, ”oss” eller ”Importören”) har för avsikt att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och givetvis i enlighet med gällande lagar och regler.

Personuppgiftsansvarig

Det är företaget Highlands International AB 556473-6618 som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att den information du lämnar till oss när du köper någon eller några av våra varor och tjänster eller blir medlem i eventuellt kommande lojalitetsprogram behandlas av oss och ingen annan.

Policyns innehåll

 1. Dina rättigheter
 2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter
 3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig
 4. Cookies
 5. Profilering
 6. Uppgifter till tredje part
 7. Sammanställning av behandling av personuppgifter
 8. Så länge lagrar vi din data
 9. Skydd av dina uppgifter
 10. Kontakt
 11.  Ändringar
 12.  Vart skickar vi dina uppgifter och varför

1. Dina rättigheter
Du har rätt till tillgång till dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag med de uppgifter vi har sparat om dig. Du har även rätt att få veta var vi inhämtat uppgifter om dig som du inte själv har lämnat. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.
Du har rätt begära rättelse av dina personuppgifter. Det innebär att vi kommer att rätta dina uppgifter så fort vi kan efter att vi fått kännedom om och kontrollerat felaktigheterna.
Du har rätt att begränsa användandet av dina uppgifter om uppgifterna vi har om dig är felaktiga, till dess att vi rättat felet.
Du har rätt till radering av uppgifter. Det innebär att vi på begäran från dig raderar de personuppgifter om dig som vi då inte längre har lagligt stöd att fortsätta att behandla eller lagra.
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du på egen begäran kan få en maskinläsbar fil med strukturerat innehåll som underlättar vid flytt av dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs av oss med stöd av intresseavvägning.
Du har rätt att lämna eventuella klagomål mot vår behandling av dina uppgifter till Datainspektionen.


2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter

När du besöker vår webbplats: www.importören.com

När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier
När du gör ett köp i butiken
När du registrerar en eventuell användarprofil på www.importören.com eller blir medlem i ett eventuellt kundlojalitetsprogramNär du deltar i någon av våra eventuella tävlingar


3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

 • Vid besök på: www.importören.com

IP-adress och Cookie-data

 • När du skickar meddelanden till oss via våra kanaler i sociala medier

Namn och IP-Adress

 • För genomförande av bokning

e-postadress, adress, telefonnummer, kundnummer, IP-adress och info hur du använder www.importören.com

 • När du skapar en användarprofil och blir medlem i eventuellt kundlojalitetsprogram
 • e-postadress, adress, telefonnummer, kundnummer, IP-adress och info hur du använder www.importören.com
 • När du deltar i någon av våra eventuella tävlingar

Namn e-postadress, adress, telefonnummer

 • När du skickar bokningsanmälan via våra bokningsformulär

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer

4. Cookies
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.


5. Profilering
Företaget Highlands International AB lagrar din köphistorik och använder denna för att ge dig erbjudanden baserat på ditt köp, för att analysera köpmönster och för att personifiera din upplevelse av våra säljkanaler. Din köphistorik används också för att erbjuda dig tjänster och varor som våra samarbetspartners tillhandahåller.

NOTERA! Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte!
Om du motsätter dig lagring och analys av dina behandlingar och köp så säger du upp ditt kundregister hos Highlands International AB genom att kontakta: kundservice@highlandshome.se eller ringa telefon +4611-872 50. Ditt kundkort kommer då att avslutas och ingen fortsatt lagring och analys kommer att göras av dina inköp.

6. Uppgifter till tredje part
För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och/eller kontoinnehavare/medlem så kan dina uppgifter komma att behandlas av tredje part i analyssyfte eller för lagring.
Med tredje part avses bland andra leverantörer av marknadsförings-, IT-, och betaltjänster samt tjänster för adressuppdateringar. De får själva i sin tur inte behålla dina uppgifter utan skall efter leverans eller färdigt erbjudande, radera dessa.

Leverantörer av marknadsföringstjänster
När du besöker, registrerar ett konto eller genomför ett köp vår webbsida lämnas dina uppgifter vidare till våra leverantörer av marknadsföringstjänster. Hur våra leverantörer får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantörerna.

Betaltjänster
När du genomför ett köp via kredit eller betalkort, lämnas dina uppgifter vidare till vår betaltjänstleverantör för att köpet skall kunna genomföras. Hur vår betaltjänstleverantör får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantören.

Våra personuppgiftsbiträdesavtal kräver att dina uppgifter normalt sett skall behandlas inom EU/EES men om några uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter fortsatt är skyddade och hanteras i enlighet med denna policy. Inga uppgifter kommer att säljas till tredje part utan ditt tillstånd. Inga uppgifter kommer heller att lämnas till tredje part för användning i tredje parts marknadsföring om inte marknadsföringen innehåller budskap från Importören eller någon av våra varumärken/ koncernbolag/ ägarbolag.

7. Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

8. Sammanställning av behandling av personuppgifter

 • För att hantera behandlingar och andra åtaganden gentemot dig som kund

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid: Under garantitiden och därpå följande 12 månader

 • För att efterleva lagar och regler, t ex bokföringslagen

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 • För att marknadsföra Importörens varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Rättslig grund: Intressevägning

Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 • För att administrera personliga erbjudanden och för personlig anpassning av din upplevelse av importören.com i olika kanaler samt för att kunna göra riktad kommunikation via e-post, SMS eller post

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om användarprofil Personuppgift: Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

 • För att administrera tävlingar och andra event

Rättslig grund: Intressevägning

Personuppgift: Namn, e-postadress, adress. telefonnummer

Lagringstid: Tills dess tävlingen/eventet är avslutad och samtlig administration är avslutad.  

 • För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner

Rättslig grund: Intressevägning

Personuppgift: Namn, e-postadress, adress. telefonnummer

Lagringstid: Tills dess ärendet är avslutat. 


9. Skydd av dina uppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till importören.com Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter om dig i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrningar och brandvägg.


10. Kontakt
Importören/ Highlands International AB

Kabelvägen 19 d,

60210 Norrköping

Telefon: +4611-872 50

Mejl: märk mejlet GDPR

11. Ändringar
Vi kan komma att behöva uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på www.importören.com

 1. Vart vi skickar dina uppgifter och varför

Kommentarer från besökare kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.