Solcellsdriven underhållsladdare till 12 Volts batterier

Artikelnr: 100064 Kategori:

Beskrivning

Denna produkt är en underhållsladdare för solenergi till 12V-batterier (>20AH), är ett mycket praktiskt hjälpmedel för att hantera batteriladdning under alla årstider. Kan användas för bilar eller applikationer där ett 12 volts batteri används. 

VARFÖR
Batterier tappar naturligt ström, särskilt i kalla förhållanden. Och om de får gå tomt, kanske de aldrig återfår sin fulla kraft. Så man kan kalla detta hjälpmedel för en bra försäkring, ett batteri är inte billigt

VIKTIGT
I vissa fordonsmärken kanske cigarettändaren inte fungerar när tändningen är avstängd. I sådana fall kan du ansluta direkt till batteriet med hjälp av de medföljande krokodilbatteriklämmorna och kabeln. Observera att den svarta ledningen indikerar negativ (-) och den röda ledningen indikerar positiv (+). Se till att du läser igenom instruktionerna innan du installerar produkten och spara dem för framtida referens.Se till att du ansluter till rätt batteripoler, om du är osäker kontrollera med din lokala verkstad.

MONTERING / PLATS
– Montera sugkopparna på laddaren.
– Laddaren kan nu fästas på insidan eller utsidan av bilvindrutan.
– Anslut huvudkabeln till antingen cigarettändaruttaget eller direkt till batteriet.
-Alternativt kan du väggmontera med nyckelhålsöppningarna på baksidan av laddaren.

DRIFT
Så länge det finns tillräckligt med solljus kommer laddaren att producera en elektrisk ström för att underhållsladda ditt batteri. En lysdiod finns i kanten av fodralet, denna blinkar när batteriet laddas.
Laddaren kommer inte att skada eller överladda ditt batteri. På samma sätt ser en spärrdiod till att laddaren inte kan platta till ditt batteri. Observera att laddaren är utformad för att fylla på batteriladdningen till följd av naturlig dränering. Det är inte avsett att ladda ett batteri som är helt urladdat.

VARNING!
Du måste koppla bort laddaren från din cigarettändare eller batteriet när du startar motorn eller kör. Elektriska överspänningar från bilmotorn vid start och körning kan skada din laddare.
Om underhållsladdaren ansluter till det lilla batteriet, som JET SKI, och batteriet under urladdning, vänligen ladda inte kontinuerligt mer än tre dagar.

NOTERA!

Vissa fordon har tonade rutor som allvarligt kommer att påverka din laddares prestanda om den är placerad bakom dem. För optimal laddning bör enheten placeras utanför fordonet i direkt solljus
Artikelnummer: 100074

Ytterligare information

Vit

Highlands